Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за лостовата спирачна система, окачването на колоосните редуктори, първичното и централно окачване на електрически локомотиви серии 43, 44 и 45”

Покана за индикативна оферта

Техническа спецификация

Чертежи

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??