Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: Доставка на електроди, плътни телове за заваряване в защитна газова среда и припои за нуждите на ремонтната дейност във вагоноремонтните цехове и локомотивни депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, групирани в 8 обособени позиции

Покана за представяне на оферти

Приложения

Резултати от пазарно проучване

Debug: ??x??