Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на челни стъкла за магистрални локомотиви серия 46 от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Покана за индикативна оферта

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??