БДЖ-ТП" ЕООД провежда пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "БДЖ-ТП" ЕООД за период от една година, делима на 7 /седем/ обособени позиции"

Покана за провеждане на пазарна консултация

Проложения

Удължаване на срока за събиране на оферти

Debug: ??x??