Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП, с предмет "Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на "БДЖ-ТП" ЕООД, съгласно определенията в Правилника RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период"

Покана за пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??