Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на клинове за калодки за товарни вагони за нуждите на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”. Информацията за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с ID 9066061

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

3. Техническа спецификация за доставка на клинове за калодки за товарни вагони - Приложение № 1

4. Условия за доставка на клинове за калодки за товарни вагони - Приложение № 2

5. Проект на договор - Приложение № 3

6. Образци

дата: 18.07.2017 г.: Информация за удължаване на първоначалния срок (до 16:45 часа на 21.07.2017 г.) за събиране на оферти с ID: 9066351

Протокол № 1 от 24.07.2017г., публикуван на 16.08.17г.

Протокол № 2 от 18.08.2017г., публикуван на 15.09.17г.

Договор № 01-04-91/24.10.17г., публикуван на 24.10.17г.

Информация за приключил договор № 01-04-91/24.10.17г., публикувана на 19.02.18г.

 

Debug: ??x??