Свободни жилища за настаняване на работници и служители на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "Холдинг БДЖ" ЕАД и "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД в град Сандански

Поделение за товарни превози София към "БДЖ - Товарни превози" ЕООД обявява, че разполага със свободни жилища за настаняване на работници и служители на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "Холдинг БДЖ" ЕАД и "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

Debug: ??x??