Свободни жилища за настаняване на работници и служители на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "Холдинг БДЖ" ЕАД и "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД на територията на ПТП Пловдив

Поделение за товарни превози Пловдив към "БДЖ - Товарни превози" ЕООД обявява, че разполага със свободни жилища за настаняване на работници и служители на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "Холдинг БДЖ" ЕАД и "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД".

Debug: ??x??