Административни адреси и контакти


Контакти с медии, публикации и изявления - чрез Пресцентър БДЖ


 

БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД – ЦУ

Адрес: ул. Иван Вазов № 3, София 1080
Тел.: 02 932 45 05
Факс: 02 987 79 83
Е-mail: bdzcargo@bdzcargo.bg

Телефон за връзка с Човешки ресурси: 088 751 4324ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СОФИЯ

Адрес: ул. Владимир Минков – Лотко № 41; София 1517
Тел:  088 747 2830
E-mail: tp_ptp_sf@bdzcargo.bg


Телефон за връзка с Човешки ресурси: 088 580 2451ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ

Адрес: бул. Васил Априлов; № 3 - Eт.2, Пловдив 4002
Тел.: 088 569 0604
E-mail: tp_ptp_po@bdzcargo.bg
 ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Адрес:ул. Цар Освободител № 97,  Горна Оряховица 5100
Тел.: 0618 60 872
Е-mail: tp_ptp_go@bdzcargo.bg

Телефон за връзка с Човешки ресурси: 088 436 2593

 

Debug: ??x??