Политика по качеството

Като организация с основен предмет на дейност железопътни превози на товари на територията на страната; наемане, поддръжка и ремонт на подвижен състав за извършване на превозите, сме избрали да работим за постигане на постоянно качество на нашите продукти и услуги, съобразено с динамиката на процесите и очакванията на клиентите.

Debug: ??x??