Указания относно приложението на Закона за достъп до обществена информация

 Указания

Информация за провеждани обществени поръчки

Такси

Заплащат се по банков път, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.

 

Банкова сметка за заплащане на таксите

ОББ - Централен: IBAN: BG91UBBS80021074254220, BIC: UBBS BGSF

Образци на документи

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно запитване за дотъп до обществена информация

Debug: ??x??