Обществени поръчки чрез директно възлагане

Тук можете да се запознаете с всички обществени поръчки, обявени от БДЖ - Товарни превози ЕООД, с условията за участие, необходимите документи и всички необходими данни за участие.

15.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на памучни парцали за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа към "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.08.2019 г. от 14,00 ч. в Административната сграда на ПТП София.

12.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на еластични системи от първичното окачване на електрически локомотиви серия 46 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 27.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

09.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатични системи, ползвани от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 12 броя обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.08.2019 г. от 10,00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

09.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на водоустойчиви шперплатови плоскости за ремонта на покрити товарни вагони тип Gabs във вагоноремонтните цехове на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София

07.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на нелегирана профилна стомана, марка Fe 360 B по ISO 630, съгласно UIC 810-3, предназначена за изработване на бандажни осигурителни пръстени за колоосите на тяговия подвижен състав / ТПС / на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходима за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

07.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на електрографитни четки за електрически локомотиви серия 46, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходими за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на ПТП – Пловдив; стая № 825

07.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на кабели за всички серии локомотиви за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП София.

07.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на 900 броя вложки за централен лагер на талига БТ-6, за ремонт на товарни вагони, за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2019 г. от 14,00 ч. в Административната сграда на ПТП Пловдив, зала 825.

05.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на 50 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрическите локомотиви, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 20.08.2019г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Поделение за товарни превози София.

02.08.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА ЛОКОМОТИВНО ДЕПО – РУСЕ КЪМ ПТП – ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 15.08.2019 г. от 14,00ч. в Административната сграда на Поделение за товарни превози Горна Оряховица, зала 203.

24.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Профилактика и техническо обслужване, ремонт, монтаж и демонтаж на климатични системи, ползвани от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Централно управление и Поделенията за товарни превози София, Горна Оряховица и Пловдив, за период от една година, делима на 12 броя обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.08.2019 г. от 10,00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 319.

18.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на препарат за обезтревяване на железопътните райони и площите, около сградите в имоти, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД през 2019 г., на база на активно вещество „ГЛИФОЗАТ”.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.08.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Пловдив.

18.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на пропан-бутан за обезпечаване необходимостта на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 31.07.2019 г. от 14:00 ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, зала 203.

17.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

ДОСТАВКА НА КАФЕ, ЧАЙ И ЗАХАР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРАВОИМАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”ЕООД, ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.07.2019 г. от 14:00ч. в Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, зала 203.

16.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Доставка на 7 000 броя скоростомерни ленти за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Мостри се представят в срока за получаване на оферти в деловодството на Поделение за товарни превози - Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” №97. Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 26.07.2019г. от 14,00ч. в Административната сграда на Поделение за товарни превози Горна Оряховица, зала 203.

Debug: ??x??