„БДЖ – Пътнически превози” и „БДЖ – Товарни превози” участваха в кръгла маса по покана на ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров

„БДЖ – Пътнически превози” и „БДЖ – Товарни превози” участваха в кръгла маса по покана на ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров

Експерти на двете дъщерни дружества на „Холдинг БДЖ” ЕАД - „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД участваха в кръгла маса на тема „Професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт. Железничарската професия – настояще и бъдеще.” Събитието се организира от  Професионалната гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров”, Горна Оряховица. На форума присъстваха и представители на професионалните гимназии по железопътен транспорт, държавни институции, РУО - Велико Търново, Община Горна Оряховица, частни превозвачи и др.

По време на кръглата маса бяха дискутирани актуалните проблеми, състоянието и перспективите за развитието на професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт. Тенденциите и възможностите за разкриване на нови, актуални специалности бяха обсъдени от всички странии, като всички участници се обединиха около желанието за сътрудничество в полза на завършващите ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“.

 

Debug: ??x??