Поделение за товарни превози Горна Оряховица

23.07.2019

Началник, влак, товарно движение

за градовете Русе, Горна Оряховица, Разград, Варна, Добрич, Шумен и Търговище

23.07.2019

Техник - механик, ревизор вагони

за градовете Русе, Горна Оряховица, Разград, Варна, Добрич, Шумен и Търговище

23.07.2019

Стрелочник, маневрен

за градовете Русе, Горна Оряховица, Разград, Варна, Добрич, Шумен и Търговище

23.07.2019

Помощник - машинист, локомотивен

за градовете Варна, Добрич, Шумен, Русе и Каспичан

23.07.2019

Машинист, локомотивен, влакова работа

за градовете Варна, Добрич, Шумен, Русе и Каспичан

Debug: ??x??